E | ع | ע

We make
a difference

זומו מציב אלטרנטיבה יצירתית לחברה הישראלית. בעזרת מוזיאון נייד ופורץ דרך אנחנו מפזרים ברחבי המדינה ספסלי שיח מכילים, שעליהם מוזמנים להצטופף כל חלקי החברה הישראלית. בזומו מאמינים שלאמנות ולתרבות חלק מהותי בתהליך ההחלמה והריפוי שהחברה הישראלית כה זקוקה לו.

מספרי
ברזל
>>

0 0
ערים ועיירות
( ועוד 7 בקנה)
0 0
שנות פעילות
מדרום ועד צפון

ירוחם

0
מבקרים

חצור הגלילית

0
מבקרים

ערד

0
מבקרים

קריית ים

0
מבקרים

מבקרים

החינוך
והקהילה
>>

0
כיתות גן עד י"ב עברו הדרכה דיאלוגית
(כ-95% מכלל תלמידי האזור)
0
אירועי תכנית ציבורית בחללי המוזיאון
(מחול, שירה, תיאטרון, בישול ומחקר מקומי)
0
ימי פעילות מיוחדים למשפחות בשבתות
ובחגים
כ- 0
קבוצות מאורגנות ממוסדות תרבות, אקדמיה, צה"ל ושוחרי אמנות

האמנות
>>

0
אמנים הציגו
עד כה

7 זוכי פרסי ישראל
5 ייצגו את ישראל בביאנלה בוונציה
24 אמנים בתוכנית שהות אמן
49 אמנים מקומיים 

0
תערוכות מתחלפות
כ- 0
מ״ר של חללי תצוגה מתחלפים, פורצי דרך ומעוררי מחשבה

(חממה בבית ספר, מפעל מגבות פעיל, מכללה וסופרמרקט נטוש)

0
יצירות אמנות
מבוססות קהילה שנוצרו במיוחד עבור זומו
0
פרקי האסיף

פרויקט הדגל שבו אנחנו אוצרים ויוצרים את האוסף המוזיאלי-חברתי של זומו

השותפים
והצל״שים
>>

0
תורמים
ושותפים

9 קרנות פילנתרופיות גדולות
18 תומכים פרטיים
3 שגרירויות ומימון מוסדי
12 עסקים וחברות מחסריות 
260 תומכים במימון המונים
 

0
ציון לשבח מסות'ביס העולמית בתחרות לחדשנות וחשיבה יצירתית בתחום המוזיאונים.
0
כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל שבהם הצגנו את המודל הייחודי

קהלי
היעד
>>

כל

תושבי העיר המארחת

(מכל הגילאים)

כל

תלמידי בתי הספר המקומיים

(מגן חובה ועד י״ב)

כל

תושבי הערים השכנות

(מכל המגזרים,
הדתות והשפות)

כל

שוחרי האמנות
והטוב המשותף

(נאמני זומו)

"זה הם אמרו" (העדויות)
>>

העלות
למבקר
>>

כניסה והדרכה
גם התה והעוגיות
עלינו

מה נשאר
אחריי
>>

פרויקט "האסיפה" של זומו למובילי תרבות מקומיים
+
הובלת הקמת מרכזי תרבות ואמנות מקומיים
+
יצירת גשר לעולם התרבות והאמנות המוסדי 

+
ניצוצות של השראה שאי אפשר לכמת במספרים

We make
a difference

זומו מציב אלטרנטיבה יצירתית לחברה הישראלית. בעזרת מוזיאון נייד ופורץ דרך אנחנו מפזרים ברחבי המדינה ספסלי שיח מכילים, שעליהם מוזמנים להצטופף כל חלקי החברה הישראלית. בזומו מאמינים שלאמנות ולתרבות חלק מהותי בתהליך ההחלמה והריפוי שהחברה הישראלית כה זקוקה לו.

מספרי ברזל >>

0 0
ערים ועיירות
(ועוד 7 בקנה)
0 0
שנות פעילות
מדרום ועד צפון

ירוחם

0
מבקרים

חצור הגלילית

0
מבקרים

ערד

0
מבקרים

קריית ים

0
מבקרים
~ 0

מבקרים

החינוך והקהילה >>

0
כיתות גן עד י"ב
עברו הדרכה דיאלוגית
(כ-95% מכלל תלמידי האזור)
0
אירועי תכנית ציבורית בחללי המוזיאון
(מחול, שירה, תיאטרון, בישול ומחקר מקומי)
0
ימי פעילות מיוחדים למשפחות בשבתות ובחגים
כ- 0
קבוצות מאורגנות ממוסדות תרבות, אקדמיה, צה"ל ושוחרי אמנות

האמנות >>

0
אמנים הציגו
עד כה

4 זוכי פרסי ישראל
4 ייצגו את ישראל בביאנלה בוונציה 
12 אמנים בתוכנית שהות אמן
31 אמנים מקומיים

0
תערוכות
מתחלפות
כ- 0
מ״ר של חללי תצוגה מתחלפים, פורצי דרך ומעוררי מחשבה

(חממה בבית ספר, מפעל מגבות פעיל, מכללה וסופרמרקט נטוש)

0
יצירות אמנות
מובססות קהילה שנוצרו במיוחד עבור זומו
0
פרקי האסיף

פרויקט הדגל שבו אנחנו אוצרים ויוצרים את האוסף המוזיאלי-חברתי של זומו

השותפים
והצל״שים >>

תורמים
ושותפים

7 קרנות פילנתרופיות 
18 תומכים פרטיים
3 שגרירויות ומימון מוסדי
12 עסקים וחברות מסחריות
260 תומכים במימון המונים

0
ציון לשבח מסות'ביס העולמית בתחרות לחדשנות וחשיבה יצירתית בתחום המוזיאונים.
0
כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל שבהם הצגנו את המודל הייחודי

קהלי היעד >>

כל

תושבי העיר המארחת

(מכל הגילאים)

כל

תלמידי בתי הספר המקומיים

(מגן חובה ועד י״ב)

כל

תושבי הערים השכנות

(מכל המגזרים,
הדתות והשפות)

כל

שוחרי האמנות ושוחרי הטוב המשותף

(נאמני זומו)

"זה הם אמרו" (העדויות)>>

העלות למבקר >>

כניסה והדרכה
התה
והעוגיות - עלינו!

מה נשאר אחריי >>

תוכנית העמיתים של זומו
למובילי תרבות מקומיים
+
הובלת הקמת מרכזי תרבות
ואמנות מקומיים
+
יצירת גשר לעולם התרבות והאמנות המוסדי 

ניצוצות של השראה שאי אפשר לכמת במספרים