E | ع | ע

We make
a difference

זומו מציב אלטרנטיבה יצירתית לחברה הישראלית. בעזרת מוזיאון נייד ופורץ דרך אנחנו מפזרים ברחבי המדינה ספסלי שיח מכילים, שעליהם מוזמנים להצטופף כל חלקי החברה הישראלית. בזומו מאמינים, שדווקא עכשיו – כשהבסיס הליברלי של ישראל נמצא תחת מתקפה וכשהיכולת של הקצוות בחברה לשוחח ולהתווכח באופן מכבד נמצאת בשפל חסר תקדים – התפקיד של זומו בתהליך ההחלמה והריפוי שהחברה הישראלית כה זקוקה לו חשוב ומהותי מתמיד.

מספרי
ברזל
>>

0 0
ערים ועיירות
( ועוד 7 בקנה)
0 0
שנות פעילות
מדרום ועד צפון

ירוחם

0
מבקרים

חצור הגלילית

0
מבקרים

ערד

0
מבקרים

קריית ים

0
מבקרים

מבקרים

החינוך
והקהילה
>>

0
כיתות גן עד י"ב עברו הדרכה דיאלוגית
(כ-95% מכלל תלמידי האזור)
0
אירועי תכנית ציבורית בחללי המוזיאון
(מחול, שירה, תיאטרון, בישול ומחקר מקומי)
0
ימי פעילות מיוחדים למשפחות בשבתות
ובחגים
כ- 0
קבוצות מאורגנות ממוסדות תרבות, אקדמיה, צה"ל ושוחרי אמנות

האמנות
>>

0
אמנים הציגו
עד כה

12 זוכי פרסי ישראל
7 ייצגו את ישראל בביאנלה בוונציה
34 אמנים בתוכנית שהות אמן
72 אמנים מקומיים 

0
תערוכות מתחלפות
כ- 0
מ״ר של חללי תצוגה מתחלפים, פורצי דרך ומעוררי מחשבה

(חממה בבית ספר, מפעל מגבות פעיל, מכללה, סופרמרקט נטוש, מפעל בשר מיתולוגי, ציר החשמונאים בלוד, שכונת יפו ד' בתל אביב-יפו)

0
יצירות אמנות
מבוססות קהילה שנוצרו במיוחד עבור זומו
0
עבודות קבע

שנוצרו ונאצרו במיוחד למפתני הבתים, הבניינים והחצרות במסגרת פורמט זומו המפתן

השותפים
והצל״שים
>>

0
תורמים
ושותפים

13 קרנות פילנתרופיות גדולות
23 תומכים פרטיים
3 שגרירויות ומימון מוסדי
16עסקים וחברות מחסריות 
357 תומכים במימון המונים
 

0
ציון לשבח מסות'ביס העולמית בתחרות לחדשנות וחשיבה יצירתית בתחום המוזיאונים.
0
כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל שבהם הצגנו את המודל הייחודי

קהלי
היעד
>>

כל

תושבי העיר המארחת

(מכל הגילאים)

כל

תלמידי בתי הספר המקומיים

(מגן חובה ועד י״ב)

כל

תושבי הערים השכנות

(מכל המגזרים,
הדתות והשפות)

כל

שוחרי האמנות
והטוב המשותף

(נאמני זומו)

"זה הם אמרו" (העדויות)
>>

העלות
למבקר
>>

כניסה והדרכה
גם התה והעוגיות
עלינו

מה נשאר
אחריי
>>

תוכנית ההכשרה יוצרי.מ.קום ליזמי ומובילי תרבות מקומיים
+
ידע והכשרה לרשות המקומית ולפעילים חברתיים
+
יצירת גשר לעולם התרבות והאמנות המוסדי 

+

עשרות מדריכים ומארחים מקומיים שנשאבו לתחום

+ ניצוצות של השראה שאי אפשר לכמת במספרים

We make
a difference

זומו מציב אלטרנטיבה יצירתית לחברה הישראלית. בעזרת מוזיאון נייד ופורץ דרך אנחנו מפזרים ברחבי המדינה ספסלי שיח מכילים, שעליהם מוזמנים להצטופף כל חלקי החברה הישראלית. בזומו מאמינים שדווקא עכשיו – כשהבסיס הליברלי של ישראל נמצא תחת מתקפה כשהיכולת לנהל שיח פתוח וכן כמעט נעלמה – התפקיד של אמנות ותרבות בתהליך ההחלמה והריפוי שכה דרוש לחברה הישראלית מהותי וברור עוד יותר.

מספרי ברזל >>

0 0
ערים ועיירות
(ועוד 7 בקנה)
0 0
שנות פעילות
מדרום ועד צפון

ירוחם

0
מבקרים

חצור הגלילית

0
מבקרים

ערד

0
מבקרים

קריית ים

0
מבקרים
~ 0

מבקרים

החינוך והקהילה >>

0
כיתות גן עד י"ב
עברו הדרכה דיאלוגית
(כ-95% מכלל תלמידי האזור)
0
אירועי תכנית ציבורית בחללי המוזיאון
(מחול, שירה, תיאטרון, בישול ומחקר מקומי)
0
ימי פעילות מיוחדים למשפחות בשבתות ובחגים
כ- 0
קבוצות מאורגנות ממוסדות תרבות, אקדמיה, צה"ל ושוחרי אמנות

האמנות >>

0
אמנים הציגו
עד כה

12 זוכי פרסי ישראל
7 ייצגו את ישראל בביאנלה בוונציה 
34 אמנים בתוכנית שהות אמן
72 אמנים מקומיים

0
תערוכות
מתחלפות
כ- 0
מ״ר של חללי תצוגה מתחלפים, פורצי דרך ומעוררי מחשבה

(חממה בבית ספר, מפעל מגבות פעיל, מכללה, סופרמרקט נטוש, מפעל בשר מיתולוגי, ציר החשמונאים בלוד ושכונת יפו ד' בתל אביב-יפו')

0
יצירות אמנות
מובססות קהילה שנוצרו במיוחד עבור זומו
0
עבודות קבע

שהוצבו במסגרת זומו המפתן בלוד וביפו ד'

השותפים
והצל״שים >>

תורמים
ושותפים

13 קרנות פילנתרופיות 
23 תומכים פרטיים
3 שגרירויות ומימון מוסדי
16 עסקים וחברות מסחריות
357 תומכים במימון המונים

0
ציון לשבח מסות'ביס העולמית בתחרות לחדשנות וחשיבה יצירתית בתחום המוזיאונים.
0
כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל שבהם הצגנו את המודל הייחודי

קהלי היעד >>

כל

תושבי העיר המארחת

(מכל הגילאים)

כל

תלמידי בתי הספר המקומיים

(מגן חובה ועד י״ב)

כל

תושבי הערים השכנות

(מכל המגזרים,
הדתות והשפות)

כל

שוחרי האמנות ושוחרי הטוב המשותף

(נאמני זומו)

"זה הם אמרו" (העדויות)>>

העלות למבקר >>

כניסה והדרכה
התה
והעוגיות - עלינו!

מה נשאר אחריי >>

יוצרי.מ.קום – תוכנית העמיתים של זומו למובילי תרבות מקומיים
+
הובלת הקמת מרכזי תרבות
ואמנות מקומיים
+
יצירת גשר לעולם התרבות והאמנות המוסדי 

עשרות מדריכים ומארחים מקומיים שנשאבו לתחום

ניצוצות של השראה שאי אפשר לכמת במספרים